Misja i założenia projektu

Misją projektu jest: rzeczowe i merytoryczne przekazywanie informacji na temat zrównoważonego
rozwoju, budowanie dyskusji wolnej od stereotypów oraz kształtowanie postaw opartych na empatii. 

 Misja jest realizowana poprzez prowadzenie działalności:

 • informacyjnej
 • dziennikarskiej
 • edukacjnej
 • szkoleniowej
 • akademickiej
 • konsultingowej
 • watchdogowo-aktywistycznej

Zbiór zasad, którymi chce się kierować przy prowadzeniu tego projektu:

 1. Człowiek zawsze jest na pierwszym miejscu. Historię opowiadam w sposób zapewniający podmiotowość i godność. Wszystkie materiały są oparte o najwyższe standardy komunikacji. Unikam powielania stereotypów. Rozmawiam z osobami, a nie rozmawim o osobach. Stosuję się do standardów i wytycznych Instytutu Globalnej Odpowiedzialności oraz Minority Rights Group International. W przypadku tekstów odnoszących się do Globalnego Południa unikam ,,kompleksu białego zbawcy” oraz europocentrycznej i neokolonialnej narracji.
 2. Wszystkie materiały odnosząsię przynajmniej do jednego Celu Zrównoważonego Rozwoju lub zagadania edukacji globalnej.
 3. CSR nie jest dodatkiem, ale fundamentem i komapsem działań.
 4. Jakość, nie kliknięcia. Nie stosuję wprowadzających w błąd clickbaitów.
 5. Jakość, nie zysk. Irytują mnie paywalle. Materiały o charakterze edukacyjnym były i nigdy nie będą objęte paywallem.
 6. Mój blog jest moją przestrzenią. Czuję odpowiedzialność za wszystkie pojawiające się komentarze i chcę by wszyscy czuli się tu dobrze i bezpiecznie. Jestem otwarty na dyskuję i konstruktywną krytykę, ale nie toleruję i usuwam wszystkie komentarze, które atakują inne osoby. 
 7. Staram się stosować inkluzywne formy i feminatywy.
 8. Nie przyjmuje zaproszeń na panele, na których występują sami mężczyźni.
 9. Jestem autentyczny. Jeśli opisuję jakieś miejsce to osobiście w nim byłem. Jeśli coś recenzuję lub polecam to dokładnie się z tym zapoznałem.
 10. Dopuszam współpracę komercyjną z firmami opierającymi się na podobnych wartościach. Wszystkie powstałe w takim efekcie wpisy zostaną w odpowiedni sposób oznaczone.