Polityka prywatności

  • Strona: https://travelaroundsdgs.com/
  • Wszystkie zbierna dane s? bezpieczne i nie udost?pniane dalej
  • Dane osobowe zbierane s? i przetwarzane zgodnie z Rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Analityka– Korzystam z narz?dzi Google Analitics. Wi?ze si? z wykorzystywaniem s? pliki cookies firmy Google LLC dotycz?ce us?ugi Google Analytics
  • Komentarze- Korzystam na stronie z systemu komentarzy Disqus. Wi??e si? to z wykorzystywaniem plikw cookies firmy Disqus
  • Tre?ci z innych witryn– Na swojej stronie mam mo?liwo?? korzystania z funkcji spo?eczno?ciowych, takich jak udost?pnianie tre?ci w serwisach spo?eczno?ciowych oraz subskrypcja profilu spo?eczno?ciowego.Korzystanie z tych funkcji wi??e si? z wykorzystywaniem plikw cookies administratorw serwisw spo?eczno?ciowych takich jak Facebook, Instagram